Zapoznaj się z Ofertą

Zapoznaj się z Ofertą

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

To pierwsze spotkanie, które służy rozpoznaniu obszaru trudności z jakimi boryka się klient. Konsultacja nie jest psychoterapią, służy raczej nazwaniu problemu. Czasami jednak są sytuacje, które wymagają dwóch lub trzech spotkań. Efektem konsultacji może być wskazanie do psychoterapii indywidualnej, terapii rodzinnej, małżeńskiej lub zaproponowanie innej formy pomocy lub konsultacji u specjalisty.

CENA 170 PLN/1 SESJA
CENA 200 PLN*/1 SESJA

* Sesja z certyfikowanym Psychoterapeutą/Superwizorem

KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA

To spotkanie z lekarzem psychiatrą. Podczas konsultacji odbywa się badanie lekarskie, w tym: dokładny wywiad, postawienie diagnozy, dobór leków (jeśli zachodzi taka konieczność), udzielenie wsparcia i porad dotyczących dalszego postępowania. Lekarze psychiatrzy ściśle współpracują z psychoterapeutami, dzięki czemu zapewniamy całościową opiekę nad pacjentem.  Konsultacja psychiatryczna może łączyć się z podjęciem psychoterapii, ale może być również niezależna od innych form pomocy. 

CENA 250 PLN/1 SESJA
CENA 200 PLN/KOLEJNA SESJA
CENA 150 PLN/TELEPORADA

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA (TPB)

To spotkania terapeutyczne dla osób, które po wstępnych konsultacjach (3 spotkania), mają wewnętrzną gotowość do pracy nad sobą i swoimi trudnościami. Psychoterapia jest procesem, który ma za zadanie pomóc lepiej zrozumieć siebie i własne problemy. Poczuć, że kieruje się swoim życiem. Terapeuta wspiera w tym zadaniu całym swoim doświadczeniem, wiedzą i postępuje zgodnie z etyką, zapewniając pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i poufności. 

CENA 170 PLN/1 SESJA
CENA 200 PLN*/1 SESJA

* Sesja z certyfikowanym Psychoterapeutą/Superwizorem

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

To spotkania terapeutyczne dla osób, które po wstępnych konsultacjach (3 spotkania), mają wewnętrzną gotowość do pracy nad sobą i swoimi trudnościami. Psychoterapia jest procesem, który ma za zadanie pomóc lepiej zrozumieć siebie i własne problemy. Poczuć, że kieruje się swoim życiem. Terapeuta wspiera w tym zadaniu całym swoim doświadczeniem, wiedzą i postępuje zgodnie z etyką, zapewniając pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i poufności. 

CENA 170 PLN/1 SESJA
CENA 200 PLN*/1 SESJA

* Sesja z certyfikowanym Psychoterapeutą/Superwizorem

PSYCHOTERAPIA PAR/MAŁŻEŃSTW

To spotkania terapeutyczne dla osób pozostających w bliskiej, intymnej relacji. Osoby te nie muszą być ze sobą w związku formalnym.

CENA 250 PLN/1 SESJA

SPOTKANIA KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

To spotkanie z psychologiem dla wszystkich rodziców, którzy są zaniepokojeni trudnym zachowaniem swojego dziecka (napady złości, nieśmiałość i lęk, trudności z adaptacją w szkole i przedszkolu, problemy w kontaktach z rówieśnikami i inne). 

CENA 200 PLN/1 SESJA

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY (TPB)

To spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Decyzję o ewentualnym podjęciu psychoterapii zawsze poprzedza kilka spotkań konsultacyjno – diagnostycznych. Jeśli Twoje dziecko nie jest jeszcze pełnoletnie, na pierwszą konsultację zapraszamy również przynajmniej jednego z rodziców. Konsultacje mają na celu wspólne przyjrzenie się i dookreślenie, na czym polegają doświadczane trudności i jaka zmiana byłaby pożądana. Już sama możliwość nazwania problemu z pomocą specjalisty jest korzystna i wpływa na zwiększenie poczucia kontroli w trudnej sytuacji. 

CENA 170 PLN/1 SESJA

KONSULTACJA EDUKACYJNO – ZAWODOWA

To spotkanie z psychologiem – konsultantem edukacyjno – zawodowym skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Konsultacja ma na celu pomoc w poznaniu samego siebie, zainteresowań i talentów, określenie potencjału zawodowego, zapoznanie z ofertą rynku pracy i ofertą edukacyjną oraz stworzenie profilu edukacyjno – zawodowego. 

CENA 200 PLN/1 SESJA

TERAPIA RODZIN

To spotkania dla rodzin, w których pojawił się jakiś problem. Wychodzimy z założenia, że jeżeli pojawi się jakaś trudność, to nie jest to problem tylko jednego członka rodziny (często dziecka), ale całej rodziny. Trudności te mogą dotyczyć choroby jednego z członków rodziny (somatycznej lub psychicznej) bądź wiązać się z kryzysem wynikającym ze zmiany etapu życia. Dlatego na spotkania zapraszamy wszystkich członków rodziny..

CENA 200 PLN/1 SESJA

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

To pierwsze spotkanie, które służy rozpoznaniu obszaru trudności z jakimi boryka się klient. Konsultacja nie jest psychoterapią, służy raczej nazwaniu problemu. Czasami jednak są sytuacje, które wymagają dwóch lub trzech spotkań. Efektem konsultacji może być wskazanie do psychoterapii indywidualnej, terapii rodzinnej, małżeńskiej lub zaproponowanie innej formy pomocy lub konsultacji u specjalisty.

CENA 170 PLN/1 SESJA
CENA 200 PLN*/1 SESJA

* Sesja z certyfikowanym Psychoterapeutą/Superwizorem

KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA

To spotkanie z lekarzem psychiatrą. Podczas konsultacji odbywa się badanie lekarskie, w tym: dokładny wywiad, postawienie diagnozy, dobór leków (jeśli zachodzi taka konieczność), udzielenie wsparcia i porad dotyczących dalszego postępowania. Lekarze psychiatrzy ściśle współpracują z psychoterapeutami, dzięki czemu zapewniamy całościową opiekę nad pacjentem.  Konsultacja psychiatryczna może łączyć się z podjęciem psychoterapii, ale może być również niezależna od innych form pomocy. 

CENA 250 PLN/1 SESJA
CENA 200 PLN/KOLEJNA SESJA
CENA 150 PLN/TELEPORADA

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA (TPB)

To spotkania terapeutyczne dla osób, które po wstępnych konsultacjach (3 spotkania), mają wewnętrzną gotowość do pracy nad sobą i swoimi trudnościami. Psychoterapia jest procesem, który ma za zadanie pomóc lepiej zrozumieć siebie i własne problemy. Poczuć, że kieruje się swoim życiem. Terapeuta wspiera w tym zadaniu całym swoim doświadczeniem, wiedzą i postępuje zgodnie z etyką, zapewniając pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i poufności. 

CENA 170 PLN/1 SESJA
CENA 200 PLN*/1 SESJA

* Sesja z certyfikowanym Psychoterapeutą/Superwizorem

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

To spotkania terapeutyczne dla osób, które po wstępnych konsultacjach (3 spotkania), mają wewnętrzną gotowość do pracy nad sobą i swoimi trudnościami. Psychoterapia jest procesem, który ma za zadanie pomóc lepiej zrozumieć siebie i własne problemy. Poczuć, że kieruje się swoim życiem. Terapeuta wspiera w tym zadaniu całym swoim doświadczeniem, wiedzą i postępuje zgodnie z etyką, zapewniając pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i poufności. 

CENA 170 PLN/1 SESJA
CENA 200 PLN*/1 SESJA

* Sesja z certyfikowanym Psychoterapeutą/Superwizorem

PSYCHOTERAPIA PAR/MAŁŻEŃSTW

To spotkania terapeutyczne dla osób pozostających w bliskiej, intymnej relacji. Osoby te nie muszą być ze sobą w związku formalnym.

CENA 250 PLN/1 SESJA

SPOTKANIA KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

To spotkanie z psychologiem dla wszystkich rodziców, którzy są zaniepokojeni trudnym zachowaniem swojego dziecka (napady złości, nieśmiałość i lęk, trudności z adaptacją w szkole i przedszkolu, problemy w kontaktach z rówieśnikami i inne). 

CENA 200 PLN/1 SESJA

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY (TPB)

To spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Decyzję o ewentualnym podjęciu psychoterapii zawsze poprzedza kilka spotkań konsultacyjno – diagnostycznych. Jeśli Twoje dziecko nie jest jeszcze pełnoletnie, na pierwszą konsultację zapraszamy również przynajmniej jednego z rodziców. Konsultacje mają na celu wspólne przyjrzenie się i dookreślenie, na czym polegają doświadczane trudności i jaka zmiana byłaby pożądana. Już sama możliwość nazwania problemu z pomocą specjalisty jest korzystna i wpływa na zwiększenie poczucia kontroli w trudnej sytuacji. 

CENA 170 PLN/1 SESJA

KONSULTACJA EDUKACYJNO – ZAWODOWA

To spotkanie z psychologiem – konsultantem edukacyjno – zawodowym skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Konsultacja ma na celu pomoc w poznaniu samego siebie, zainteresowań i talentów, określenie potencjału zawodowego, zapoznanie z ofertą rynku pracy i ofertą edukacyjną oraz stworzenie profilu edukacyjno – zawodowego. 

CENA 200 PLN/1 SESJA

TERAPIA RODZIN

To spotkania dla rodzin, w których pojawił się jakiś problem. Wychodzimy z założenia, że jeżeli pojawi się jakaś trudność, to nie jest to problem tylko jednego członka rodziny (często dziecka), ale całej rodziny. Trudności te mogą dotyczyć choroby jednego z członków rodziny (somatycznej lub psychicznej) bądź wiązać się z kryzysem wynikającym ze zmiany etapu życia. Dlatego na spotkania zapraszamy wszystkich członków rodziny..

CENA 200 PLN/1 SESJA