Warsztaty Treningi

Zobacz aktualnie prowadzone warsztaty i treningi w Centrum Psychoterapii Progres

Warsztaty Treningi

Zobacz aktualnie prowadzone warsztaty i treningi w Centrum Psychoterapii Progres

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Jeżeli Twoje dziecko:

 • jest nieśmiałe,
 • ma trudności w nawiązywaniu relacji,
 • ma niską samoocenę,
 • nie potrafi przestrzegać norm społecznych,
 • nie potrafi adaptować się do nowych sytuacji,
 • nie radzi sobie ze złością i agresją,
 • przejawia zachowania buntownicze…

Zapisz je do unikalnego programu wsparcia umiejętności społecznych. Umiejętności będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych.

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie pozytywnej motywacji,
 • rozwijanie wiary we własne możliwości,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • rozumienie i kontrolowanie emocji,
 • praca nad rozwiązywaniem konfliktów,
 • kształtowanie empatii i wzajemnego szacunku.

Trening umiejętności społecznych jest skierowany do 4 grup wiekowych: 5-6, 7-9, 10-12, 13-15 lat.

Organizacja zajęć:

 • zajęcia są prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę oraz asystenta, co pozwala na modelowanie zachowań dzieci, monitorowanie ich postępów i obserwację każdego uczestnika,
 • grupa liczy od 4 do 6 osób,
 • czas każdego spotkania to 90 minut,
 • cena jednego treningu to 90 PLN,
 • cykl składa się z 12 treningów, odbywających się co tydzień lub co dwa tygodnie,
 • na początku, w połowie i na koniec cyklu indywidualne konsultacje z rodzicami każdego dziecka,
 • termin zajęć: piątki 16:30 i 18:00 oraz soboty 10:00 i 11:30.
 • uczestnictwo w treningu poprzedzone jest indywidualną konsultacją z rodzicem i dzieckiem 1h – 100 zł (płatne oddzielnie).
 • grupy rozpoczynają się semestralnie wrzesień/październik oraz luty/marzec. Nabory odbywają się przez cały rok. 

Możesz zapisać swoje dziecko na wiele sposobów:

 • telefonicznie: +48 535 044 994
 • e-mailem na adres: kontakt@progres-wloclawek.pl,
 • korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie KONTAKT.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Jeżeli Twoje dziecko:

 • jest nieśmiałe,
 • ma trudności w nawiązywaniu relacji,
 • ma niską samoocenę,
 • nie potrafi przestrzegać norm społecznych,
 • nie potrafi adaptować się do nowych sytuacji,
 • nie radzi sobie ze złością i agresją,
 • przejawia zachowania buntownicze…

Zapisz je do unikalnego programu wsparcia umiejętności społecznych. Umiejętności będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych.

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie pozytywnej motywacji,
 • rozwijanie wiary we własne możliwości,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • rozumienie i kontrolowanie emocji,
 • praca nad rozwiązywaniem konfliktów,
 • kształtowanie empatii i wzajemnego szacunku.

Trening umiejętności społecznych jest skierowany do 4 grup wiekowych: 5-6, 7-9, 10-12, 13-15 lat.

Organizacja zajęć:

 • zajęcia są prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę oraz asystenta, co pozwala na modelowanie zachowań dzieci, monitorowanie ich postępów i obserwację każdego uczestnika,
 • grupa liczy od 4 do 6 osób,
 • czas każdego spotkania to 90 minut,
 • cena jednego treningu to 90 PLN,
 • cykl składa się z 12 treningów, odbywających się co tydzień lub co dwa tygodnie,
 • na początku, w połowie i na koniec cyklu indywidualne konsultacje z rodzicami każdego dziecka,
 • termin zajęć: piątki 16:30 i 18:00 oraz soboty 10:00 i 11:30.
 • uczestnictwo w treningu poprzedzone jest indywidualną konsultacją z rodzicem i dzieckiem 1h – 100 zł (płatne oddzielnie).
 • grupy rozpoczynają się semestralnie wrzesień/październik oraz luty/marzec. Nabory odbywają się przez cały rok. 

Możesz zapisać swoje dziecko na wiele sposobów, tj.:

 • telefonicznie:  +48 535 044 994
 • e-mailem na adres:  kontakt@progres-wloclawek.pl,
 • korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie KONTAKT.